🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

Zorgaanbod

Wij bieden je deskundige, vertrouwde hulp bij:
Advies voor een gezonde leefstijl

Als je gezonder wilt leven, dan kunnen wij je helpen met advies over voeding, beweging en andere zaken die je gezondheid verbeteren.


Aan de slag
Bevolkingsonderzoek Borst, Baarmoeder & Darm

Bevolkingsonderzoek Nederland is een screeningsorganisatie die in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het bevolkingsonderzoek borstkanker,
baarmoederhalskanker en darmkanker organiseert. Het doel is om deze vormen van kanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, waardoor er grotere kans is op genezing. De contactgegevens van de informatielijnen van de drie bevolkingsonderzoeken vind je hier.


Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Vanaf 50 jaar tot je 75ste kun je meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker van de overheid. Je krijgt hier elke 3 jaar een uitnodiging voor. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. De kans op een succesvolle behandeling is dan groter. Ook is vaak een minder ingrijpende behandeling nodig. Als je een uitnodiging hebt ontvangen, kun je zelf een afspraak maken, verzetten of afzeggen. Dit kun je doen via de afspraakmodule Mijn Bevolkingsonderzoek.  Deelname is gratis.


Meer informatie

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Met het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker kijken we of vrouwen van 30 tot en met 60 jaar risico hebben op baarmoederhalskanker. Door er vroeg bij te zijn kan baarmoederhalskanker worden voorkomen. Vrouwen van 30 tot en met 60 jaar ontvangen iedere 5 jaar een uitnodiging. Je wordt uitgenodigd op basis van je geboortejaar. Je ontvangt jouw uitnodigingsbrief rond je verjaardag. Deelname is gratis.


Meer informatie

Bevolkingsonderzoek Darmkanker

Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om darmkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken, nog voordat mensen klachten hebben. Dat maakt de kans op een succesvolle behandeling groter. Met het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt er onderzocht of er bloed in je ontlasting zit. Deze ontlastingstest kun je zelf doen. Als er bloed wordt gevonden zal er extra onderzoek plaatsvinden om te weten te komen waar het bloed vandaan komt. Mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar ontvangen elke 2 jaar automatisch een uitnodiging. Deelname is gratis.


Meer informatie
Botontkalking (osteoporose)

Osteoporose wordt een steeds groter probleem omdat mensen steeds ouder worden. Het risico op botbreuken neemt hierdoor toe. Om dit te voorkomen geven de assistenten adviezen over voeding en beweging. Hiervoor hebben wij een speciaal spreekuur.

Bloedafname & labonderzoek

Je kunt dagelijks terecht voor het afnemen van bloed voor bloedonderzoek. Je kunt bloed laten prikken in het ziekenhuis of bij een priklocatie in de buurt. Zo kun je dicht bij huis bloed af laten nemen. Is een bloedafname aan huis nodig? Dit is alleen mogelijk met goedkeuring van de huisarts. Heb je een doorverwijzing om bloed te laten prikken? Maak dan eenvoudig online een afspraak en plan je afspraak wanneer het jou uitkomt!


Maak online een afspraak
Cardiovasculair Risico Management (CVRM)

Omdat preventie van hart- en vaatziekte steeds belangrijker wordt, hebben we een cardiovasculair risicospreekuur. Iedereen die extra risico loopt op een hart- en vaatziekte of al een hart- of vaatziekte heeft doorgemaakt komt hiervoor in aanmerking. Je wordt automatisch opgeroepen via een oproepbrief in je geboortemaand. Je kunt dan na het bloedprikken een afspraak maken bij de assistente of praktijkondersteuner.

Chronische ziekten

Je kunt voor begeleiding van suikerziekte, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, astma en COPD, stoppen met roken en afvallen terecht bij de praktijkondersteuners van de huisarts (POH). Dit zijn gespecialiseerde medewerkers die de huisarts ondersteunen bij de zorg voor mensen met een chronische ziekte.

Eenvoudige medische behandelingen en onderzoeken

Voor eenvoudige medische behandelingen en onderzoeken kun je terecht bij de assistente. Ze voert ingreepjes uit zoals injecties, oren uitspuiten, wratten aanstippen, wondverzorging, uitstrijkjes bevolkingsonderzoek, hechtingen verwijderen, bloeddrukmetingen, bloedsuikercontrole en urineonderzoek.

Hartfilmpje (ECG)

Bij klachten in de borststreek kan de huisarts ervoor kiezen om een hartfilmpje te maken, een ElektroCardioGram (ECG). Tijdens het onderzoek wordt er niet gefilmd, maar wordt met behulp van elektroden op de huid het elektrisch signaal van het hart opgevangen. Aan de hand van een ECG kan de huisarts de volgende afwijkingen uitsluiten en aantonen:

  • Afwijkend hartritme
  • Zuurstoftekort in de hartspier
  • Hartinfarct (of dat er een hartinfarct is geweest)
  • Blokkade in de hartzenuwen

Een ECG is een eerste aanwijzing of er iets aan de hand is met je hart. Soms is er vervolgonderzoek nodig voor het stellen van een definitieve diagnose.

Huisartsenzorg (regulier)

Bij ons kun je terecht voor verschillende spreekuren. Je kunt eenvoudig online een afspraak maken via jouw portaal. Wist je ook dat je voor kleinere behandelingen, vragen of ondersteuning terecht kunt op de spreekuren van de assistentes of de praktijkondersteuners?

Huisbezoek

Het kan voorkomen dat je klachten zodanig zijn dat je niet naar de praktijk kunt komen voor het spreekuur. Wij bezoeken dagelijks patiënten die fysiek niet in staat zijn om zelfstandig dan wel met begeleiding naar onze praktijk te komen. We willen je dringend vragen om bij het aanvragen van een huisbezoek kritisch te kijken of een huisbezoek echt nodig is. Een huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar de praktijk te komen.


Voor het aanvragen van een huisbezoek bel je in de ochtend naar 073 599 18 33. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek nodig is. Heeft je huisbezoek spoed? Toets dan 1 in bij het menu als je de assistente belt.

Kleine chirurgische ingrepen

Bij ons kun je terecht voor kleine chirurgische verrichtingen zoals het hechten van verwondingen, het verwijderen van bijvoorbeeld moedervlekken, steelwratten, talgklieren of vetbulten.

Levenseinde / behandelwensen

Als je een zwakke gezondheid hebt, heb je meer kans om ernstig ziek te worden en te overlijden door ziekten. Bijvoorbeeld bij hartproblemen, een longziekte, kanker, dementie of ouderdomsklachten. Het is goed om na te denken over wat jouw wensen zijn als je erg ziek wordt en kunt overlijden. Misschien heb je hier al over nagedacht. Bijvoorbeeld of je nog naar een ziekenhuis wilt als je erg ziek wordt. En of je wel of niet gereanimeerd wilt worden. Vertel het aan jouw naasten en je huisarts. Geef jouw huisarts ook een wilsverklaring als je deze hebt. Klik hier voor meer informatie over ‘wilsverklaringen’ of gebruik de keuzehulp met informatie.


Ga naar keuzehulp
Longfunctieonderzoek

Bij klachten van benauwdheid of kortademigheid kan door de huisarts een longfunctietest (spirometrie) aangevraagd worden. Dit onderzoek vindt plaats op de praktijk en wordt uitgevoerd door de praktijkondersteuner Somatiek.

Medische verklaringen

De huisarts is gebonden aan de regels over medische verklaringen, opgesteld door de medische beroepsgroep KNMG. Hierin is afgesproken dat de huisarts, als behandelend arts, geen verklaringen afgeeft over o.a. arbeids(on)geschiktheid, annuleren van een reis, schoolverzuim, huisvesting en dergelijke. De huisarts is geen controlerend arts en is hiertoe ook niet opgeleid. Uitgebreidere schriftelijke informatie over dit onderwerp (in meerdere talen), kun je vinden op de website van KNMG.


Meer informatie
Ouderenzorg

Wij vinden de zorgen voor onze oudere patiënten erg belangrijk omdat met het vorderen van de leeftijd de kwetsbaarheid toe kan nemen. Om dit te beoordelen benaderen wij via onze praktijkondersteuners zelfstandig wonende ouderen met een vragenlijst. Hiermee willen wij bereiken dat ouderen zo gezond mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wij werken nauw samen met de thuiszorg en hebben regelmatig overleg met een specialist ouderengeneeskunde.

Passanten

Als je niet bent ingeschreven in onze praktijk en toch dringend medische hulp nodig hebt, ben je ook welkom. Het is wel raadzaam om van tevoren even te bellen voor het maken van een afspraak. Als je naar de praktijk komt, verzoeken wij je je identiteitsgegevens en eventuele zorgverzekeringspas mee te brengen. Passanten die niet in het bezit zijn van een geldige Nederlandse zorgverzekering, moeten het consult per direct contant betalen. Er is geen mogelijkheid tot pinnen in onze praktijk. De gemiddelde kosten van een consult bedragen tussen € 30,00 en € 50,00.

Reizigersvaccinaties formulier

In de praktijk geven we reisvaccinatie advies. Tijdens een reisadviesconsult bepalen we wat de risico’s zijn, afhankelijk van de bestemming, het soort reis en je persoonlijke omstandigheden zoals zwangerschap of medicijngebruik. Op basis van deze informatie krijg je een persoonlijk advies over vaccinaties, malariatabletten, maatregelen tegen diarree, muggenbeten en andere leefregels.

Prostaatonderzoek

Prostaatkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker bij oudere mannen. Ongeveer 4 van de 10 mannen krijgen prostaatkanker. De meeste mannen die prostaatkanker krijgen, zijn tussen 60 en 85 jaar oud.


Testen op prostaatkanker kan met een PSA-test. PSA is een eiwit dat in het bloed voorkomt. Het wordt door het klierweefsel van de prostaat gemaakt. Met een bloedonderzoek naar PSA-waarde zie je hoeveel van dit eiwit in jouw bloed zit. Een PSA-test heeft voor- en nadelen. Je weet na deze test niet of je wel of geen prostaatkanker hebt. De meeste prostaatkankers groeien langzaam. Ze veroorzaken meestal geen klachten. Je kunt via de link onderaan dit bericht een keuzehulp invullen waarbij je het advies krijgt wel of niet jouw PSA te laten prikken.


Een prostaatonderzoek is een onderzoek dat eerst door de huisarts  wordt verricht. Als er aanleiding voor is zal de uroloog verder onderzoek doen. Hoe jouw prostaat wordt onderzocht is afhankelijk van het soort klachten dat je hebt.


1 op de 10 mannen met prostaatkanker krijgt op den duur klachten door de kanker, zoals:

-        botpijnen in rug of heup (door uitzaaiingen van de prostaatkanker)

-        minder eetlust

-        een ziek gevoel


Meer informatie
Psychische klachten

Je kunt met psychische klachten zoals angst en depressieve klachten, burn-out, slaapproblemen, relatieproblemen, stress en spanningsklachten terecht bij onze praktijkondersteuner voor psychologische ondersteuning (POH-GGZ).

Thuis bloeddruk meten

Steeds meer mensen hebben een bloeddrukmeter in huis. Een goede bloeddrukmeter moet aan een aantal eisen voldoen. Als je overweegt een bloeddrukmeter aan te schaffen, kijk dan op de site van de Nederlandse Hartstichting. Zij hebben een lijst met goedgekeurde meters.  Soms komt het voor dat wij je vragen om thuis je bloeddruk te meten. Je kunt dan van ons tijdelijk een bloeddrukmeter mee krijgen waarmee je thuis je bloeddruk kunt meten. Informeer hier naar bij de praktijkondersteuner of assistente.

Totaalaanbod bloeddruk en leefstijl

Totaalaanbod bloeddruk en leefstijl is een programma in samenwerking met de huisarts voor mensen met een verhoogde bloeddruk. Dit programma bestaat uit 3 onderdelen: bijeenkomsten met de leefstijlcoach, zelf bloeddruk meten en doorgeven aan de praktijkondersteuner en het volgen van online leefstijlmodules.


Meer informatie
Urine onderzoek

Wil je urine laten onderzoeken bij plasklachten (mictieklachten)? Dat kan! Je kunt het beste ochtendurine opvangen en dit voor 10.00 uur bij de balie assistente inleveren.

Wratten behandeling

Als je last hebt van wratten op je voeten of andere lichaamsdelen, dan kun je deze door de huisarts laten verwijderen. Wratten die van kleur veranderen, pijnlijk zijn, bloeden, jeuken of groter worden moet je altijd door de huisarts laten bekijken. Ook als je last hebt van wratten bij de geslachtsorganen (genitale wratten) en ouderdomswratten is het verstandig de huisarts te raadplegen.


De huisarts kan een wrat op verschillende manieren verwijderen. Welke methode wordt gekozen, is afhankelijk van de plek, de grootte en de oorzaak van de wrat.  De meest gebruikte methode is bevriezen met een stikstofbehandeling. Stikstof bevriest de wrat en de huid eromheen, waardoor de wrat kan afsterven. Er ontstaat meestal een blaar die binnen een week verdwijnt. Voor een stikstofbehandeling kun je een afspraak maken bij de assistente via 073 599 18 33.


Wratten hoeven alleen maar behandeld te worden als ze last bezorgen. Sommige mensen vinden wratten erg lelijk en laten ze daarom weghalen. Als je twijfelt of een bobbeltje een wrat is, laat het eerst zien tijdens de afspraak bij de assistente of maak een afspraak met de huisarts.


Kijk voor informatie over wratten op thuisarts.nl
spiraal plaatsen
Bij de huisarts kunt u een verzoek voor spiraal indienen; deze zal met u overleggen welke de meest geschikte voor u is en de spiraal wordt op de praktijk ingebracht.
oogonderzoek
Uw huisarts is gediplomeerd oogheelkundig huisarts en heeft hiervoor ook de juiste apparatuur beschikbaar. Heeft u oogklachten dan kunt u een afspraak maken op het oogspreekuur op vrijdag middag